...

Badania kierowców Chorzów

Badania kierowców Chorzów w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.

patrycja-kieca-psycholog

O mnie

Badania kierowców Chorzów - Patrycja Kieca

Witam serdecznie na mojej stronie. Nazywam się Patrycja Kieca i
jestem psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie psychologii
transportu i medycyny pracy. Badania przeprowadzam w Katowicach i Tychach w
pracowniach psychologicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Badania kierowców Chorzów

ZAKRES USŁUG

Ile kosztują badania dla kierowców w chorzowie?

Badania kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy
(A, B, C, D, E)

Kandydatów
na kierowców
(w ramach kat. C, D, E, CE, DE)

Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Instruktorów
i egzaminatorów
nauki jazdy

Kandydatów
na instruktorów
i egzaminatorów

Osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem

Cena powyższych usług: 150zł

Badania dla kierowców skierowanych na wniosek Starosty, Prezydenta Miasta, Komendy Policji, lekarza:

- w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych

- prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

Cena: 150zł

- sprawców i uczestników wypadków, w których byli zabici lub ranni

- jeśli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego

– ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Cena: 150zł

- kierujących pojazdem  w celach służbowych

- operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych

- osoby pracujące na wysokości powyżej  3 metrów 

Cena: 80zł

Przebieg badania dla kierowców

Przygotowanie

1

Przygotowanie do badania kierowców w Chorzowie

 

Na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym.

Osoba przystępująca do badania psychotechnicznego powinna posiadać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, skierowanie ( jeśli zostało wydane), okulary korekcyjne ( w przypadku wady wzroku). 

Badanie

2

Badanie kierowców składa się:

 

– wywiadu bezpośredniego i obserwacji
– oceny sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
– oceny osobowości pod względem funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresujących
– oceny sprawności psychomotorycznej

Dodatkowe informacje dotyczące badania kierowców w Chorzowie

Nasza pracownia posiada wszystkie wymagane zezwolenia niezbędne do tego, aby prowadzić badania dla kierowców, co umożliwia wykonanie rzetelnych badania kierowców w Katowicach.

Szczegóły badania dla kierowców

W trakcie wykonywania psychotestów przeprowadzamy pełen wywiad psychologiczny, obserwację, wykorzystując przy tym odpowiednią aparaturę, co umożliwia określenie  nam zarówno poziomu sprawności kierowcy, jak i ocenę cech osobowości, które oddziaływają na styl prowadzenia pojazdów.

Podczas wykonywania badania kierowców ocenianie są m.in.:

 • osobowość,
 • koncentracja,
 • sprawność intelektualna,
 • spostrzegawczość,
 • szybkość podejmowania decyzji,
 • zdolność do prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych.

Warto podkreślić, że to Psycholog dokonuje wyboru diagnostyki w zależności od potrzeb oraz przeznaczenia badania. Należy pamiętać, że nie ma różnicy między określeniami: badania psychologiczne, psychotesty, a badania dla kierowców, ponieważ są to nazwy tej samej „dziedziny”.

Ekspresowe badania kierowców w Chorzowie

Badanie wykonuje się jednego dnia i kończy się się wydaniem orzeczenia psychologicznego oraz omówieniem wyników. Dokładny czas uzależniony jest od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanego badania czy tempo wykonywanej pracy przez osobę badaną. Przeciętne badania kierowców trwają od 30 do 60 minut.

Co w przypadku niepowodzenia?

Jeżeli w trakcie badań psychotechnicznych wyniki okażą negatywne, to psycholog poprosi o powtórne wykonanie danego zadania bądź całego badania. W trakcie badania czasem zdarza się, że osoba uczestnicząca nadmiernie się denerwuje niecodzienną sytuacją (lub też jest zbyt zmęczona aby wyniki były miarodajne). Wraz z psychologiem Klient decyduje o terminie powtórzenia badania dla kierowcy – można powtórzyć od razu bądź innego następnego. 

Jak wygląda zakończenie badania kierowców w Katowiach?

Badanie wykonuje się jednego dnia i kończy się się wydaniem orzeczenia psychologicznego oraz omówieniem wyników. Każdy z Klientów posiada pełen wgląd do informacji związanych z wykonywanymi psychotestami. Szczegółowe omówienie wyników przez psychologa rozwieje ewentualne wątpliwości oraz niejasne kwestie. Końcowym etapem badań jest wydanie oficjalnego dokumentu potwierdzającego wyniki badań psychotechnicznych, którym jest odpowiednie zaświadczenie bądź orzeczenie psychologiczne. 

Zapraszamy do naszych placówek – Badania kierowców Chorzów.

Dlaczego warto wykonać badania kierowców w naszej placówce w Chorzowie?

Zapisz się już teraz

Dogodne terminy

Miła i bezstresowa atmosfera

Bez kolejek

Czy występuje różnica między sformułowaniem „psychotesty” a „badania kierowców”?

Ze względu na często pojawiające się pytania, postanowiliśmy udzielić ogólnej odpowiedzi i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Nie ma żadnej różnicy

Klienci najczęściej używają terminów takich jak psychotesty czy  badanie psychotechniczne, jednakże nazwa z reguły stosowana przez psychologów to badania kierowców. Zapewniamy, iż wszystkie oznaczają to samo. Każde badania można wykonać w naszej pracowni – umów się już dziś!

Często pojawiające się pytania

Częstotliwość badań kierowców zależy, tak naprawdę, od powodu wykonywania takiego badania, ponieważ posiadają one różne okresy ważności. Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców wykonujących przewóz osobiście bądź na potrzeby własne, albo przez kierowców przez nich zatrudnionych, wykonuje się:

 • do 60 roku życia – co 5 lat
 • po 60 roku życia  – co 30 miesięcy.

Natomiast  egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz kierujący tramwajem wykonują takie badania:

 • do 65 roku życia – co 5 lat
 • po 65 roku życia – raz w roku

W przypadku skierowania otrzymanego z Policji, Starostwa lub Urzędu Miasta badanie kierowców należy wykonać jednorazowo. Przeważnie takie orzeczenie należy złożyć w Wydziale Komunikacji lub w danej Instytucji, w której wydano skierowanie. W sytuacji gdy zostaje wydane kolejne skierowanie dla kierowcy – należy powtórzyć badania kierowców.

Podczas badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u osoby badanej.  W przypadku gdy posiadasz wadę wzroku i używasz okularów lub soczewek, to powinieneś je obowiązkowo zabrać ze sobą na badanie. Wykonując badanie bez okularów bądź soczewek wystąpi możliwość obniżenia ostatecznych wyników lub prawdopodobnie, ze względu na słabe widzenie wydłuży czas trwania psychotestów w Katowicach.

Psychotesty obowiązek wykonać mają :

 • kandydaci na kierowców zawodowych
 • kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz przewożący wartości pieniężne
 • osoby, u których w pracy wymagają korzystanie z samochodu np. kat. B
 • osoby, które przekroczyły 24 punkty karne;
 • operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych
 • osoby, które uczestniczyły w wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć
 • kierujący tramwajem
 • kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza;
 • osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychologicznej np. operatorzy maszyn

Skierowanie na psychotesty powinien wystawić pracodawca lub lekarz. W praktyce odbywa się to różnie, dlatego mają Państwo możliwość wykonania badania psychotechnicznego bez skierowania.

W przypadku osób, które:

 • kierowały samochodem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • były sprawcami wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć
 • przekroczyły 24 punkty karne

 Na badanie kierowców kieruje Prezydent Miasta lub Starosta. 

W takim przypadku decyzja leży po stronie nowego pracodawcy oraz lekarza medycyny pracy, którzy mogą uznać (bądź nie) wykonane psychotesty. Jeżeli poproszą o ponowne sprawdzenie sprawności psychoruchowej, to należy udać się na ponowne przeprowadzenie badania kierowców.

Psychotesty dla kierowców zawodowych (kat. C, D, E) oraz dla osób, które w pracy muszą korzystać z samochodu wymagającego kat. B  są bardzo podobne, jednak dla każdej z tych grup różnicą są inne wytyczne i inne wydawane orzeczenia.

Kierowcy zawodowi otrzymują orzeczenie psychologiczne ważne 5 lat.

Badania kierowców Katowice – zapraszamy serdecznie do wykonania rzetelnych psychotestów w naszych placówkach! 

Kontakt

Badanie psychologiczne i lekarskie jednego dnia. Łatwy dojazd do naszego gabinetu w Katowicach!
Badanie psychologiczne i lekarskie jednego dnia.
ul. Żelazna 1 40-851 Katowice tel. 530 135 209