...

Psychotesty Chorzów

Badania kierowców w Chorzowie

Badania w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy. Badania psychologiczne dla kierowców.

patrycja-kieca-psycholog

O mnie

Psycholog Chorzów- Patrycja Kieca

Witam serdecznie na mojej stronie. Nazywam się Patrycja Kieca i
jestem psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie psychologii
transportu i medycyny pracy. Psychotesty przeprowadzam w Katowicach i Tychach w pracowniach psychologicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Psychotesty Chorzów - Cennik

ZAKRES USŁUG

Ile kosztują badania dla kierowców?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy
(A, B, C, D, E)

Badania Kandydatów
na kierowców
(kat. C, D, E, CE, DE)

Psychotesty dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Badania psychologiczne dla instruktorów
i egzaminatorów
nauki jazdy

Badania dla kandydatów
na instruktorów
i egzaminatorów

Osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem

Cena powyższych usług: 150zł

Badania dla kierowców skierowanych na wniosek Starosty, Prezydenta Miasta, Komendy Policji, lekarza:

- w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych

- prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

Cena: 150zł

- sprawców i uczestników wypadków, w których byli zabici lub ranni

- jeśli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego

– ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Cena: 150zł

- kierujących pojazdem  w celach służbowych

- operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych

- osoby pracujące na wysokości powyżej  3 metrów 

Cena: 80zł

Przebieg wykonywanych badań dla kierowców w Chorzowie

Przygotowanie

1

Przygotowanie do psychotesów

Na badanie dla kierowców powinno się przyjść wypoczętym, a także wyspanym.

Osoba przystępująca do badań psychologicznych powinna posiadać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy. W przypadku wady wzroku należy zabrać ze sobą okulary korekcyjne, a także skierowanie na badanie dla kierowców o ile zostało wydane.

Badanie

2

Psychotesty składają się z:

 

– wywiadu bezpośredniego i obserwacji
– oceny sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
– oceny osobowości pod względem funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresujących
– oceny sprawności psychomotorycznej

Dodatkowe informacje dotyczące psychotestów w Chorzowie

Nasza pracownia posiada wszystkie wymagane zezwolenia , które są niezbędne do przeprowadzania badań dla kierowców, co umożliwia wykonywanie rzetelnych psychotestów. Zapraszamy - łatwy dojazd z Chorzowa do naszego gabinetu w Katowicach

Szczegóły badania dla kierowców

W trakcie wykonywania psychotesów przeprowadzony zostaje  wywiad psychologiczny i obserwacja. Wykorzystujemy najnowszą i należytą aparaturę, co pozwala wyznaczyć poziom sprawności kierowcy. Ponad to, zostaje dokonana ocena cech osobowości oddziałujących na metodę prowadzenia pojazdów przez badanego kierowcę.

W trakcie badania
 psychologicznego
dla kierowców ocenianie są m.in.:

 • spostrzegawczość,
 • osobowość,
 • szybkość podejmowania decyzji,
 • koncentracja,
 • sprawność intelektualna,
 • zdolność do prawidłowego prowadzenia pojazdów w nocny.

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz przeznaczenia badania psychologicznego dla kierowców psycholog wybiera diagnostykę. Należy pamiętać, że nie ma różnicy między określeniami: badania psychologiczne, psychotesty, a badania dla kierowców, ponieważ nazwy dotyczą tej samej „dziedziny”. 

Ekspresowe badania dla kierowców

Psychotesty wykonuje się jednego dnia wraz z omówieniem wyników. Czynniki wpływające na czas wykonania badań dla kierowców:

 • rodzaj wykonywanego badania
 • tempo wykonywanej pracy przez osobę badaną.

Przeciętne przeprowadzenie psychotestów trwa od 30 do 60 minut.

Dojazd do naszego gabinetu także jest w pełni „ekspresowy”! Łatwy dojazd do gabinetu w Katowicach z Chorzowa.

Co w przypadku niepowodzenia?

Jeżeli w trakcie przeprowadzania psychotestów wynik  będzie ujemny, to nie jest powód do zmartwień. Psycholog poprosi o powtórne wykonanie danego zadania bądź całego badania dla kierowców. W trakcie badania psychologicznego zdarza się, że osoba uczestnicząca nadmiernie się denerwuje niecodzienną sytuacją bądź jest zbyt zmęczona aby wyniki były miarodajne. Wraz z psychologiem Klient decyduje o terminie powtórzenia badania dla kierowcy – można powtórzyć od razu bądź innego następnego. 

Jak wygląda zakończenie badania psychologicznego?

Badanie wykonuje się jednego dnia i kończy się się wydaniem orzeczenia psychologicznego oraz omówieniem wyników. Każdy z Klientów posiada pełen wgląd do informacji związanych z wykonywanymi psychotestami. Szczegółowe omówienie wyników przez psychologa rozwieje ewentualne wątpliwości oraz niejasne kwestie. Końcowym etapem badań jest wydanie oficjalnego dokumentu potwierdzającego wyniki badań psychotechnicznych, którym jest odpowiednie zaświadczenie bądź orzeczenie psychologiczne. 

Zapraszamy do naszych placówek! Psychotesty można wykonać zarówno w Tychachjak i Katowicach.

Dlaczego warto wykonać badania psychotechniczne i psychologiczne w naszej placówce w Tychach?

Zapisz się już teraz

Dogodne terminy

Łatwy dojazd z Chorzowa

Rzetelne psychotesty w Chorzowie

Czy występuje różnica między „psychotesty” i „badania kierowców” w stosunku do „badania psychologicznego” i „badania psychotechnicznego”?

Ze względu na często pojawiające się pytania, postanowiliśmy udzielić ogólnej odpowiedzi i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Nie ma żadnej różnicy

Klienci najczęściej używają terminów takich jak psychotesty czy  badanie psychotechniczne, jednakże nazwa z reguły stosowana przez psychologów to badania kierowców. Zapewniamy, iż wszystkie oznaczają to samo. Każde badania można wykonać w naszej pracowni – umów się już dziś!

Często pojawiające się pytania

Częstotliwość badań psychotechnicznych kierowców zależy, tak naprawdę, od powodu wykonywania takiego badania, ponieważ posiadają one różne okresy ważności. Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców wykonujących przewóz osobiście bądź na potrzeby własne, albo przez kierowców przez nich zatrudnionych, wykonuje się:

 • do 60 roku życia – co 5 lat
 • po 60 roku życia  – co 30 miesięcy.

Natomiast  egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz kierujący tramwajem wykonują takie badania:

 • do 65 roku życia – co 5 lat
 • po 65 roku życia – raz w roku

W przypadku skierowania otrzymanego z Policji, Starostwa lub Urzędu Miasta badanie psychotechniczne (Łatwy dojazd z Chorzowa do gabinetu w Katowicach) należy wykonać jednorazowo. Przeważnie takie orzeczenie należy złożyć w Wydziale Komunikacji lub w danej Instytucji, w której wydano skierowanie. W sytuacji gdy zostaje wydane kolejne skierowanie dla kierowcy – należy powtórzyć badania psychotechniczne.

Podczas badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u osoby badanej.  W przypadku gdy posiadasz wadę wzroku i używasz okularów lub soczewek, to powinieneś je obowiązkowo zabrać ze sobą na badanie. Wykonując badanie bez okularów bądź soczewek wystąpi możliwość obniżenia ostatecznych wyników lub prawdopodobnie, ze względu na słabe widzenie wydłuży czas trwania badania psychotechnicznego.

Psychotesty obowiązek wykonać mają :

 • kandydaci na kierowców zawodowych
 • kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz przewożący wartości pieniężne
 • osoby, u których w pracy wymagają korzystanie z samochodu np. kat. B
 • osoby, które przekroczyły 24 punkty karne;
 • operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych
 • osoby, które uczestniczyły w wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć
 • kierujący tramwajem
 • kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza;
 • osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychologicznej np. operatorzy maszyn

Skierowanie na psychotesty powinien wystawić pracodawca lub lekarz. W praktyce odbywa się to różnie, dlatego mają Państwo możliwość wykonania badania psychotechnicznego bez skierowania.

W przypadku osób, które:

 • kierowały samochodem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • były sprawcami wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć
 • przekroczyły 24 punkty karne

 Na badanie psychologiczne kieruje Prezydent Miasta lub Starosta. 

W takim przypadku decyzja leży po stronie nowego pracodawcy oraz lekarza medycyny pracy, którzy mogą uznać (bądź nie) wykonane psychotesty. Jeżeli poproszą o ponowne sprawdzenie sprawności psychoruchowej, to należy udać się na ponowne przeprowadzenie badania psychotechnicznego.

Psychotesty dla kierowców zawodowych (kat. C, D, E) oraz dla osób, które w pracy muszą korzystać z samochodu wymagającego kat. B  są bardzo podobne, jednak dla każdej z tych grup różnicą są inne wytyczne i inne wydawane orzeczenia.

Kierowcy zawodowi otrzymują orzeczenie psychologiczne ważne 5 lat. 

Kontakt

PSYCHOTESTY CHORZÓW

Łatwy dojazd do naszego gabinetu w Katowicach!
Badanie psychologiczne i lekarskie jednego dnia.

ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
tel. 530 135 209