...

Psychotesty Świętochłowice

Badania kierowców

Badania w zakresie psychologii transportu dla kierowców, kandydatów na kierowców...

patrycja-kieca-psycholog

O mnie

Psycholog Świętochłowice - Patrycja Kieca

Witam serdecznie na mojej stronie. Nazywam się Patrycja Kieca i
jestem psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie psychologii
transportu (psychotesty, badania dla kierowców) i medycyny pracy. Badania przeprowadzam zarówno w Katowicach, jak i Tychach w
pracowniach psychologicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Psychotesty Świętochłowice

ZAKRES USŁUG

Ile kosztują badania dla kierowców w świętochłowicach?

Zapraszam na rzetelne badania – psychotesty wykonywane miłej atmosferze – gabinety znajdują się w Katowicach na ul. Żelaznej 1 (40-851), a także w Tychach na al. Niepodległości 188 (43-100). Łatwy i szybki dojazd do wybranego gabinetu – zadzwoń i zarezerwuj termin badania psychologicznego już dziś!

Badania kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy
(A, B, C, D, E)

Kandydatów
na kierowców
(w ramach kat. C, D, E, CE, DE)

Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Instruktorów
i egzaminatorów
nauki jazdy

Kandydatów
na instruktorów
i egzaminatorów

Osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem

Cena powyższych usług: 150zł

Badania dla kierowców skierowanych na wniosek Starosty, Prezydenta Miasta, Komendy Policji, lekarza:

- w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych

- prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

Cena: 150zł

- sprawców i uczestników wypadków, w których byli zabici lub ranni

- jeśli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego

– ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Cena: 150zł

- kierujących pojazdem  w celach służbowych

- operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych

- osoby pracujące na wysokości powyżej  3 metrów 

Cena: 80zł

Przebieg psychotestów

Przygotowanie

1

Przygotowanie do badania psychologicznego kierowców

Przede wszystkim warto przed badaniem wypocząć i się wyspać. Kierowca, kandydat czy osoba przystępująca do psychotestów powinna posiadać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, skierowanie ( jeśli zostało wydane), okulary korekcyjne (w przypadku wady wzroku). 

Badanie

2

Badanie psychologiczne kierowców składa się:

 

– wywiadu bezpośredniego i obserwacji
– oceny sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
– oceny osobowości pod względem funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresujących
– oceny sprawności psychomotorycznej

Dodatkowe informacje dotyczące psychotestów

Zapraszam osoby ze Świętochłowic do gabinetów, gdzie można wykonać badania psychologiczne, czyli psychotesty dla kierowców. 

Nasze pracownia posiadają odpowiednie i wymagane zezwolenia, które pozwalają na na przeprowadzenie psychotestów w sposób rzetelny! Sprawdź dojazd ze Świętochłowic.

Szczegóły badania dla kierowców

W trakcie wykonywania badania kierowców odbywa się przeprowadzenie wywiadu psychologicznego oraz  obserwacji. Przy tym procesie wykorzystuję specjalistyczną aparaturę, która daje sposobność na określenie poziomu sprawności kierowcy. Ponad to pozwala na ocenę cech, które oddziaływają na styl jazdy prowadzenia samochodu.

Podczas badania psychologicznego kierowców ocenianie są m.in.:

 • osobowość badanego kierowcy,
 • koncentracja kierowcy,
 • sprawność podejmowania decyzji,
 • spostrzegawczość,
 • sprawność intelektualna,
 • zdolność do prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych.

Oczywiście psycholog wybiera diagnostykę w zależności od przeznaczenia badania psychologicznego dla kierowcy. Należy pamiętać, że nie ma różnicy między określeniami: badania psychologiczne, psychotesty, a badania dla kierowców, ponieważ są to nazwy tej samej „dziedziny”.

Ekspresowe psychotesty

Badanie psychologiczne zostaje wykonane jednego dnia. Przeciętnie badanie zajmuje do 60 minut (wraz z omówieniem wyników uzyskanych podczas psychotestów) (sprawdź czym kończy się badanie psychologiczne). Określenie dokładnego czasu jest bardzo ciężkie, gdyż wpływa na to wiele czynników, na przykład tempo wykonywanej pracy przez osobę badaną, co jest kwestią indywidualną. Przeciętne psychotesty trwają od 30 do 60 minut. Zapraszamy z Świętochłowic do gabinetów, gdzie można wykonać należyte psychotesty!

Co w przypadku niepowodzenia badań dla kierowców?

Jeżeli w trakcie badań psychotechnicznych wyniki okażą negatywne, to psycholog poprosi o powtórne wykonanie danego zadania bądź całego procesu psychotestów. Może się okazać, iż osoba przystępująca do psychotestów zbyt denerwuje niecodziennymi badaniami psychologicznymi, albo jej zmęczenie jest zbyt duże, aby sprawnie wykonać badania dla kierowców. Wtedy wraz z psychologiem zostaje podjęta decyzja o terminie powtórzenia badania dla kierowcy – można przystąpić do ponownego badania od razu bądź wybranego dnia. Psychotesty Świętochłowice – zapraszamy do naszych gabinetów!  

Jak wygląda zakończenie badania psychologicznego kierowców?

Badanie psychologiczne kierowców wykonuje się jednego dnia i kończy się się wydaniem orzeczenia psychologicznego. Ponad to wyniki zostają. Każda osoba przebadana posiada pełen dostęp do wszystkich informacji związanych z wykonywanymi psychotestami. W przypadku pytań dotyczących psychotesów rozwiewamy wszelkie wątpliwości oraz niejasne kwestie. W ostatnim etapie następuje wydanie oficjalnego dokumentu potwierdzającego wyniki badań psychologicznych kierowców. 

Psychotesty Świętochłowice – zapraszamy do naszych placówek, do których dojazd jest łatwy. 

Psychotesty Świętochłowice - dlaczego warto dojechać i wykonać badania kierowców w naszych placówkach?

Zapisz się już teraz

Dogodne terminy

Miła i bezstresowa atmosfera

Bez kolejek

Jaka jest różnica między terminami „psychotesty” i „badania kierowców” w stosunku do „badania psychologicznego” i „badania psychotechnicznego”?

Rozwiewamy wątpliwości ze względu na często pojawiające się pytania.

Nie ma żadnej różnicy

Osoby zainteresowane badaniami kierowców używają różnych zwrotów i terminów. Przykładowym zwrotem są psychotesty / badania kierowców. Zapewniamy, iż znaczenia tych terminów są takie same. Każde badania dla kierowców można wykonać w naszych pracowniach – umów się już dziś!

Często pojawiające się pytania

Częstotliwość wykonywania psychotestów zależy, tak naprawdę, od powodu wykonywania takiego badania, ponieważ posiadają one różne okresy ważności. Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców wykonujących przewóz osobiście bądź na potrzeby własne, albo przez kierowców przez nich zatrudnionych, wykonuje się:

 • do 60 roku życia – co 5 lat
 • po 60 roku życia  – co 30 miesięcy.

Natomiast  egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz kierujący tramwajem wykonują takie badania:

 • do 65 roku życia – co 5 lat
 • po 65 roku życia – raz w roku

W przypadku skierowania otrzymanego z Policji, Starostwa lub Urzędu Miasta badanie kierowców należy wykonać jednorazowo. Przeważnie takie orzeczenie należy złożyć w Wydziale Komunikacji lub w danej Instytucji, w której wydano skierowanie. W sytuacji gdy zostaje wydane kolejne skierowanie dla kierowcy – należy powtórzyć badania psychotechniczne.

Podczas badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u osoby badanej.  W przypadku gdy posiadasz wadę wzroku i używasz okularów lub soczewek, to powinieneś je obowiązkowo zabrać ze sobą na badanie. Wykonując badanie bez okularów bądź soczewek wystąpi możliwość obniżenia ostatecznych wyników lub prawdopodobnie, ze względu na słabe widzenie wydłuży czas trwania badania psychotechnicznego.

Psychotesty obowiązek wykonać mają :

 • kandydaci na kierowców zawodowych
 • kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz przewożący wartości pieniężne
 • osoby, u których w pracy wymagają korzystanie z samochodu np. kat. B
 • osoby, które przekroczyły 24 punkty karne;
 • operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych
 • osoby, które uczestniczyły w wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć
 • kierujący tramwajem
 • kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza;
 • osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychologicznej np. operatorzy maszyn

Skierowanie na psychotesty powinien wystawić pracodawca lub lekarz. W praktyce odbywa się to różnie, dlatego mają Państwo możliwość wykonania badania psychotechnicznego bez skierowania.

W przypadku osób, które:

 • kierowały samochodem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • były sprawcami wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć
 • przekroczyły 24 punkty karne

 Na badanie psychologiczne kieruje Prezydent Miasta lub Starosta. 

W takim przypadku decyzja leży po stronie nowego pracodawcy oraz lekarza medycyny pracy, którzy mogą uznać (bądź nie) wykonane psychotesty. Jeżeli poproszą o ponowne sprawdzenie sprawności psychoruchowej, to należy udać się na ponowne przeprowadzenie badania psychotechnicznego.

Psychotesty dla kierowców zawodowych (kat. C, D, E) oraz dla osób, które w pracy muszą korzystać z samochodu wymagającego kat. B  są bardzo podobne, jednak dla każdej z tych grup różnicą są inne wytyczne i inne wydawane orzeczenia.

Kierowcy zawodowi otrzymują orzeczenie psychologiczne ważne 5 lat. 

Kontakt

PSYCHOTESTY TYCHY

Badanie psychologiczne i lekarskie, kursy prawa jazdy kat. C,D,E,CE,DE,
szkolenia okresowe i kursy kwalifikacji.

al. Niepodległości 188 ( I piętro)
43-100 Tychy
tel. 530 135 209

Badanie psychologiczne i lekarskie jednego dnia.

ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
tel. 530 135 209