...

Psychotesty Katowice

Badania psychologiczne Kierowców

Badania w zakresie psychologii transportu dla kierowców, kandydatów na kierowców, instruktorów....

patrycja-kieca-psycholog

O mnie

Psycholog Katowice - Patrycja Kieca

Witam serdecznie na mojej stronie. Nazywam się Patrycja Kieca i jestem psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie psychologii
transportu i medycyny pracy. Badania przeprowadzam w Katowicach i Tychach w
pracowniach psychologicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Badania kierowców Katowice
psychotesty

ZAKRES USŁUG

Ile kosztują badania dla kierowców?

Badania kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy
(A, B, C, D, E)

Kandydatów
na kierowców
(w ramach kat. C, D, E, CE, DE)

Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Instruktorów
i egzaminatorów
nauki jazdy

Kandydatów
na instruktorów
i egzaminatorów

Osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem

Cena powyższych usług: 150zł

Badania dla kierowców skierowanych na wniosek Starosty, Prezydenta Miasta, Komendy Policji, lekarza:

- w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych

- prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

Cena: 150zł

- sprawców i uczestników wypadków, w których byli zabici lub ranni

- jeśli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego

– ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Cena: 150zł

– kierujących pojazdem  w celach służbowych

– operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych

– osoby pracujące na wysokości powyżej  3 metrów 

Cena: 80zł

Przebieg badania psychologicznego

Przygotowanie

1

Przygotowanie do badania psychologicznego

 

Na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym.

Osoba przystępująca do badania psychotechnicznego powinna posiadać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, skierowanie ( jeśli zostało wydane), okulary korekcyjne ( w przypadku wady wzroku). 

Badanie

2

Badanie psychologiczne składa się:

 

– wywiadu bezpośredniego i obserwacji
– oceny sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
– oceny osobowości pod względem funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresujących
– oceny sprawności psychomotorycznej

Dodatkowe informacje związane z psychotestami

Pracownia posiada wszystkie wymagane zezwolenia potrzebne do tego, aby prowadzić badania dla kierowców, co umożliwia wykonanie rzetelnych psychotestów w Katowicach.

lub

Szczegóły badania dla kierowców

Podczas wykonywania psychotestów 
przeprowadzamy wywiad psychologiczny, obserwację oraz korzystamy z odpowiedniej aparatury. Umożliwia to określenie poziomu sprawności kierowcy oraz ocenę cech osobowości, które wpływają na styl prowadzenia pojazdów.

Podczas badania ocenianie są m.in.:

 • osobowość,
 • sprawność intelektualna,
 • koncentracja,
 • szybkość podejmowania decyzji, 
 • spostrzegawczość,
 • zdolność do prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych.

Należy pamiętać, iż to Psycholog dokonuje wyboru diagnostyki w zależności od potrzeb oraz celu badania. Przypominamy, że nie ma różnicy między nazwami badań – badania dla kierowców,  badania psychologiczne czy psychotesty, gdyż są to nazwy tej samej dziedziny.

Błyskawiczne badania psychologiczne

Badanie dla kierowców przeprowadza się jednego dnia i zakończone jest szczegółowym omówieniem wyników, a także wydaniem orzeczenia psychologicznego (sprawdź szczegóły dotyczące zakończenia badań psychologicznych). Precyzyjne określenie czasu jest niemożliwe, gdyż jest to uwarunkowane wieloma czynnikami (rodzaj wykonywanego badania, czy tempo działania wykonywanej badanej osoby). Przeciętne psychotesty trwają od 30 do 60 minut.

Co w przypadku niepowodzenia?

Jeżeli wyniki okażą negatywne (w trakcie wykonywania badań psychotechnicznych dla kierowców), to psycholog poprosi o powtórzenie wskazanego zadania bądź powtórzenie całego badania. W trakcie badania czasem zdarzy się, że uczestnik nadmiernie się zdenerwuje tą niecodziennymi okolicznościami, albo jego zmęczenie nie pozwoli na miarodajne wyniki. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, to badana osoba wraz z psychologiem zdecydują wspólnie o nowym terminie powtórzenia badania dla kierowcy (powtórzyć można od razu bądź innego dnia). 

Jak wygląda zakończenie psychotestów?

Zarówno badanie, jak i wydanie orzeczenia psychologicznego wraz z omówieniem wyników kończy się tego samego dnia. Każdy uczestnik badania posiada  wgląd do swoich informacji związanych z wykonywanymi psychotestami. W razie niejasności bądź wątpliwości udzielam szczegółowego omówienie wyników. Badanie zakończone jest wydaniem oficjalnego dokumentu potwierdzającego wyniki badań psychotechnicznych (zaświadczenie bądź orzeczenie psychologiczne). 

Zapraszamy do naszej placówki! Psychotesty można wykonać w Katowicach, jak i Tychach.

Dlaczego warto wykonać i badania psychologiczne kierowców i psychotesty w naszej placówce w Katowicach?

Zapisz się już teraz

Dogodne terminy

Miła i bezstresowa atmosfera

Bez kolejek

Różnice między „psychotechnika” i „badania kierowców” w stosunku do „badania psychologicznego” oraz „badania psychotechnicznego”?

Ze względu na często pojawiające się pytania - poniżej przedstawiamy odpowiedź.

Nie ma żadnej różnicy

Nazwa  używana przez psychologów to najczęściej Badania kierowców. Jednakże Klienci chętniej używają terminów takich jak psychotesty, psychotechnika czy badanie psychotechniczne. Zapewniamy, iż wszystkie oznaczają to samo. Każde badania można wykonać w naszej pracowni – umów się już dziś!

Często pojawiające się pytania

Częstotliwość badań psychotechnicznych kierowców zależy, tak naprawdę, od powodu wykonywania takiego badania, ponieważ posiadają one różne okresy ważności. Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców wykonujących przewóz osobiście bądź na potrzeby własne, albo przez kierowców przez nich zatrudnionych, wykonuje się:

 • do 60 roku życia – co 5 lat
 • po 60 roku życia  – co 30 miesięcy.

Natomiast  egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz kierujący tramwajem wykonują takie badania:

 • do 65 roku życia – co 5 lat
 • po 65 roku życia – raz w roku

W przypadku skierowania otrzymanego z Policji, Starostwa lub Urzędu Miasta badanie psychotechniczne (w Katowicach bądź Tychach) należy wykonać jednorazowo. Zwykle takie orzeczenie należy złożyć w Wydziale Komunikacji lub w danej Instytucji, w której wydano skierowanie. W sytuacji gdy zostaje wydane kolejne skierowanie dla kierowcy – należy powtórzyć badania psychotechniczne.

Jeżeli posiadasz wadę wzroku i używasz soczewek lub okularów, to koniecznie powinieneś je zabrać ze sobą na badanie (w trakcie badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u Klienta). Badanie bez soczewek lub okularów może doprowadzić do obniżenia ostatecznych wyników bądź znacznego wydłużenia czasu przeprowadzanych psychotestów (ze względu na słabe widzenie).

Psychotesty mają obowiązek wykonać:

 • kandydaci na kierowców zawodowych
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz przewożący wartości pieniężne
 • kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy
 • osoby, u których w pracy wymagają korzystanie z samochodu np. kat. B
 • kierujący tramwajem
 • operatorów maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi, koparek, podestów ruchomych
 • kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza;
 • osoby, które przekroczyły 24 punkty karne;
 • osoby, które uczestniczyły w wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć
 • osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychologicznej np. operatorzy maszyn

Skierowanie na psychotesty powinien wystawić lekarz bądź pracodawca. W praktyce wygląda to przeróżnie, dlatego w naszej placówce w Katowicach mają Państwo możliwość wykonania psychotestów bez skierowania.

Ważna informacja – w przypadku osób, które:

 • kierowały samochodem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • przekroczyły 24 punkty karne
 • były sprawcami wypadku, w którym inna osoba została ranna lub poniosła śmierć

 Na badanie psychologiczne kieruje Prezydent Miasta lub Starosta. 

W takiej sytuacji decyzja należy do pracodawcy oraz lekarza medycyny pracy, którzy mogą respektować wykonane psychotesty. W przypadku gdy zażyczą sobie sprawdzenie aktualnej sprawności psychoruchowej, to przełoży to się na ponowne przeprowadzenie badania psychologicznego.

Psychotesty dla kierowców zawodowych (kat. C, D, E), a także dla osób, które w pracy wykorzystują pojazdu zaliczanego do kat. B  są bardzo podobne, ale każda z tych grup różni się wydawanym orzeczeniem i różnymi wytycznymi.

Kierowcy zawodowi otrzymują orzeczenie psychologiczne ważne 5 lat. 

Kontakt

PSYCHOTESTY KATOWICE

Badanie psychologiczne i lekarskie, kursy prawa jazdy kat. C,D,E,CE,DE, szkolenia okresowe i kursy kwalifikacji.

ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
tel. 530 135 209